Ett verktyg för rätt val av teknisk isolering framtaget av IF - Isoleringsfirmornas FöreningVVS Forum nr 9 2017

Information från IF


2012-02-13

Boverkets nya byggregler

Regelsamling för byggande, BBR, 2012BBR 19  är resultatet av ett omfattande revideringsarbete som har genomförts i dialog med bransch och myndigheter. Avsnitten om energihushållning och brandskydd är ändrade. Se uppdaterade regler på boverkets webb.