Auktoriserade isoleringsföretag från IF

I dagsläget har IF:s styrelse valt att bromsa auktorisationen och ta upp den framöver i en något annorlunda tappning. IF auktoriserar inga nya företag. Men auktoriserade företag är förstås auktoriserade tills vidare och det är följande företag:Belisol AB Isolering och Plåtslageri, Vidab VVS isolering i Dalarna AB

Elitisolering, Uppsala isolering, BE Finisolering AB, FFK VVS Isolering AB, 

Gothisol AB, PML Isolering, Johan Qvist Plåt & Isolering AB, 

Kungstens Isolering, Löövs Isolering AB, Teknik Isolering AB, 

Timmele Isolering AB, Norisol i Sverige AB, 

BOS isolering AB, Bilfinger AB, ÖPE i Norrköping och ÖPE i Stockholm AB, 

Knivsta VVS isolering AB, Skåneisolering AB, 

Hansson & Ekman isolerings AB, LGC Isolering i Malmö AB, 

Östersunds Rörisolering AB, Kjellgrens Industri & VVS isolering, 

Isolersystem Sverige AB,  Bullmarks isoleringsservice AB


Du hittar deras kontaktuppgifter på vår medlemssida och flera företag står¨på tur. Auktoriserade isoleringsföretag och programmet för "Energieffektiv teknisk isolering" får allt större gehör i branschen och certifierad personal efterfrågas.

Auktorisation av isoleringsföretagen ger branschgaranti

 

Ett auktoriserat isoleringsföretag ger beställaren en särskild garanti för arbetet med den tekniska isoleringen. Företaget, dess ledare och medarbetare har ytterligare uppdaterat sina kunskaper inom isolering genom att gå intensivkurser i de akutella monterings- och materialanvisningarna och i företagsekonomi i form av entreprenadjuridik och projektekonomi.  Auktorisationsbevisen synliggör branschen

När företagsledare och medarbetare gått de två delkurserna som ingår i auktorisationen samt skickat in samtliga underlag får företaget:

  • Certfieringsdiplom
  • Branschlegitimationer
  • Bildekaler
  • Logotype för användning i marknadsföring och offerter
  • Underlag för ekonomi- och kvalitetsstyrning

Vill ni auktorisera företaget?

Fyll i anmälningsblanketten och tänk på att följande kriterier/blanketter ska vara uppfyllda och ifyllda:

  1. Avsiktsförklaringen - en av de viktigaste hörnstenarna i auktorisationen. Företaget åtar sig genom avsiktsförklaringen att arbeta efter branschreglerna och utbilda all sin personal i dessa för att kunna garantera kvalitet och rätt utförande inom teknisk isolering
  2. Ansvarsförsäkring - en kopia på företagets försäkringsbrev
  3. Registeringsbevis (ej äldre än ett år) - ett bevis på företagets existens och verksamhet

En förteckning över ledare och montörer som ska gå auktorisationskurserna med namn, personnr och med kopior på yrkesbevisen från YN eller med ansökan om särskild prövning ska också sändas till kansliet. Även foton ska skickas in (kan kompletteras närmare utbildningsdagen.)

Ansökan auktoriserad isoleringsentreprenör, pdf.pdf
Avsiktsforklaring.pdf
Sarskild ansokan branschlegitimation.pdf

Skicka in underlagen till IF, att: Anneli Kouthoofd, Box 47 014, 100 74 Stockholm

Hur ser kursplanen ut?

Kursplaneringen styrs utifrån efterfrågan av företag, geografisk plats och tillgång till våra utbildare. De planeras in allt eftersom och ska ha minst åtta deltagare per tillfälle.

Ofta sker utbildingarna i företagets lokaler eller hos närliggande kollega. 

Per Åke Larsson, en av våra utbildare, hör av sig om utbildningstillfälle när vi fått ihop rätt antal deltagare och plats. Vi fakturerar kursavgiften när datum är fastställt och bekräftat.  

Vad kostar auktoriseringen?

Auktoriseringen är en investering för isoleringsbranschens framtid och för ditt företag.

Utbildningskostnaden är 1 500 SEK per person och kurstillfälle
(1 500 - 1 700 för icke medlemmar). 

Efter godkännande betalar företaget en inträdesavgift på 4 000 SEK och efter auktorisering en årlig service- och medlemsavgift på 3 300
( 6 000 SEK respektive 5 300SEK  för icke medlemmar)