Här är IF-skolan hösten 2016 - Välkommen att höra av dig

IF-skolan är på följande orter inplanerat för hösten 2016.

vecka 31-32    Norrköping

vecka 34-35    Stenungsund

vecka 37-38    Kungälv

vecka 40-41    Östhammar

vecka 43-44    Malmö

vecka 46-47    Stockholm

vecka 49-50    Norrköping (och ev. Luleå)

Det är fullbokat på de flesta platser redan men du eller ditt företag kan alltid mejla Robert Öman  eller ringa (070 - 696 27 78) och höra om det finns plats eller sätta upp på väntelista.

Antalet lärlingar, genomförda kurstillfällen och branschprov var "all-time-high" för 2015 jämfört med tidigare år. Utbildningarna till isoleringsmontör med branschlegitimation är en av branschens viktigaste framtidsprojekt. IF och skolan vill försäkra byggbranschen om ett yrkeskunnande och en kvalitet som stämmer överens med de ofta helt olika förutsättningarna som varje byggprojekt innebär. En isoleringsmontör behöver kunna mer än ett skickligt montageutförande då snabba beslut för installationstekniken ofta krävs på byggarbetsplatsen.

IF-skolan utbildar framtidens isolerareIF-skolan välkomnar alla isoleringsföretag till utbildning inom teknisk isolering.

IF-skolans huvudsakliga uppgift är att utbilda lärlingar inom isoleringsbranschen. Men det finns också ett stort intresse för vidareutbildning och vi erbjuder kurser inom specialområden.Det unika med IF-skolan är förutom specialkompetensen inom teknisk isolering det faktum att utbildningen är mobil. Våra lärare reser Sverige runt och ”skolan kommer dit eleverna är”. Förutsättningen för att ansöka om en plats på IF-skolan är att deltagaren först anställs som företagslärling hos ett isoleringsföretag.

Från lärling till yrkesexamen

 

  • Utbildningstiden är 14 veckor uppdelat i perioder om två veckor. Du väljer i dagsläget mellan två inriktningar, VVS-isolerare eller Isoleringsplåtslagare. Läs mer om varje inrikting i broschyrerna om respektive inriktning.   
  • Kursintyget ger yrkesexamen  när deltagaren gått färdigt
  • Finansering genom "En-kronan"  . Kostnaden är 9 500 kr per vecka för IF:s medlemmar och 15 000 kr för utomstående.
  • Tag reda på mer och anmäl dig till utbildningen genom att kontakta Robert Öman på IF-skolan.

Cellgummiutbildningen ingår i branschprovet

 

 

Cellgummicertifiering ingår numer i branschcertifikatet och branschprovet för VVS-isolerare får från och med 2015 större tonvikt på momenten där cellgummimaterialet ingår. Den tvådagarskurs som IF tidiagare arrangrat för materialkunskap upphörde från 2014-01-01. Den började med för de montörer som jobbat länge i branschen och som inte skulle göra branschprovet. 

 

Idag ingår hantering och teoridel om cellgummi i grundutbildningen och i branschprovet så IF och producenterna har kommit överens om att IF inte ska hålla någon separat kurs för hantering av materialet. För er som saknar cellgummicertifikat och behöver komplettera branschcertifikatet  (utfärdade certifikat de senaste åren) kan Altik och IF-skolan ge en kortare utbildning och meddela yrkesnämnden. Hör av er till respektive skola. (Detta gäller alltså för att komplettera branschcertifikatet. Inte för något separat materialbevis.)