IF-Skolan

Efter att ha haft ett uppehåll under hösten 2017 så startar skolan upp igen under slutet av januari. Vi önskar nya och gamla elever välkomna till "Nya" IF-skolan.

Skolledare är Jonny Jonsson som har flerårig erfarenhet som lärare på Altik i Sundsvall.

Skolan kommer framöver att bedrivas på fem fasta platser i Sverige, förutom en lokal kursledare så kommer Jonny att vara på plats dom två första dagarna vid varje kurstillfälle.

Planerade kursveckor på respektive ort:

Sundsvall: v. 4 och 37 - Stockholm: v. 12, 34, och 38 - Linköping v. 5 och 35 - Göteborg v. 6, 13, 36 och 39 - Malmö v. 11 och 33

Värt att notera är att vi gått ifrån ett upplägg där lärlingen går i skolan två veckor i följd, från och med 2018 går eleven i skolan en vecka åt gången vid två tillfällen per år.

Utbildningen är nu satt som en tre-stegsutbildning.

Steg 1. G T I (Grundutbildning Teknisk Isolering)

Steg ett i vår utbildning är vad den heter, eleven ska få med sig grunderna i hantverket och dess moment, men framförallt få med sig en förståelse för varför vi isolerar.

GTI-utbildningen omfattar två lärarledda veckor separerade med cirka ett halvårs mellanrum och ett teoripaket , e-learning som utförs mellan dessa.

Efter genomförd utbildning och minst 1 700timmar arbetad tid inom yrket diplomeras man. Steg ett måste vara genomförd för att gå vidare till nästa steg.

Steg 2. VVS-isolerare

Steg två tar lärlingen vidare till ett certifikat. Eleven kommer att ges en bred och allsidig utbildning på alla utbildningsplanens ingående delmoment.

Utbildningen omfattar fyra lärarledda veckor separerade från varandra med cirka ett halvår mellanrum och teori, e-Learning som utförs mellan dessa.

Genomförd utbildning och en arbetad tid om 6 800 timmar berättigar lärlingen ett branschcertifikat VVS-isolerare.

Steg ett och två måste vara genomförda för att gå vidare till steg tre.

Steg 3. Isoleringsplåtslagare

Tredje och sista steget i IF-skolan är en påbyggnadsutbildning. Här får man med sig ytterligare kunskaper i praktiskt plåtarbete samt fördjupning i industriisolerings-teori.

Sista delen omfattar två lärarledda veckor separerade från varandra med cirka ett halvårs mellanrum.

Genomförd utbildning berättigar montören branschcertifikat Isoleringsplåtslagare



IF-skolan utbildar framtidens isolerare



IF-skolan välkomnar alla isoleringsföretag till utbildning inom teknisk isolering.

IF-skolans huvudsakliga uppgift är att utbilda lärlingar inom isoleringsbranschen. Men det finns också ett stort intresse för vidareutbildning och vi erbjuder kurser inom specialområden.



Det unika med IF-skolan är förutom specialkompetensen inom teknisk isolering det faktum att utbildningen är mobil. Våra lärare reser Sverige runt och ”skolan kommer dit eleverna är”. Förutsättningen för att ansöka om en plats på IF-skolan är att deltagaren först anställs som företagslärling hos ett isoleringsföretag.

Från lärling till yrkesexamen

 

  • Utbildningstiden är 6-8 veckor uppdelat i perioder om en vecka i halvåret. Du går efter steg ett GTI (Grundutbildning Teknisk Isolering) steg 2, VVS-isolerare  (branschcertifikat) som påbyggnadsutbildning om två veckor Isoleringsplåtslagare (branschcertifikat). Läs mer om varje inrikting i broschyrerna om respektive inriktning.   
  • Kursintyget ger yrkesexamen  när deltagaren gått färdigt
  • Finansering genom "En-kronan"  . Kostnaden är 12 000 kr per vecka för IF:s medlemmar och 19 000 kr för utomstående.
  • Tag reda på mer och anmäl dig till utbildningen genom att kontakta Johan Sjölund på IF.

Cellgummiutbildningen ingår i branschprovet

 

 

Cellgummicertifiering ingår numer i branschcertifikatet och branschprovet för VVS-isolerare får från och med 2015 större tonvikt på momenten där cellgummimaterialet ingår. Den tvådagarskurs som IF tidiagare arrangrat för materialkunskap upphörde från 2014-01-01. Den började med för de montörer som jobbat länge i branschen och som inte skulle göra branschprovet. 

 

Idag ingår hantering och teoridel om cellgummi i grundutbildningen och i branschprovet så IF och producenterna har kommit överens om att IF inte ska hålla någon separat kurs för hantering av materialet. För er som saknar cellgummicertifikat och behöver komplettera branschcertifikatet  (utfärdade certifikat de senaste åren) kan Altik och IF-skolan ge en kortare utbildning och meddela yrkesnämnden. Hör av er till respektive skola. (Detta gäller alltså för att komplettera branschcertifikatet. Inte för något separat materialbevis.)