Hur mycket kan du spara?


Här ser du hur mycket du sparar på att isolera rätt . Kvalitet från början betalar sig livslångt.

Fyll i vår kalkyl för att se hur mycket du kan spara på en bra isolering av dina varmvattenrör. (Om du använder redan ifyllda värden och endast trycker på 'Räkna ut' får du en beräkning grundad på en fastighet med 4 trapphus).

Ange ditt elpris i kr per kw
Ange total rörlängd i meter


Årskostnad utan isolering?


Årskostnad vid: 40 mm:
60 mm:
gammaldags 20 mm:


Åtgärd - Isolera:

Kostnadsbesparing/år
vid isolering:

Från 0 till 40 mmFrån 0 till 60 mm


Från gammaldags
20 mm till 60 mmUng. investeringskostnad för isolering vid angiven rörlängd:


Investeringens pay off tid i månader


Resultat efter 5 år
(positivt tal = inbesparing)


Att tänka på.
  • Alla belopp i modellen är exkl moms utom kw priset där skatter räknats in!
  • Investeringskostnaden kan variera beroende på flera faktorer. Kontakta ett isoleringsföretag för exakt pris.
  • Beräkningsmallen gäller isolering av rör i källare o biutrymmen. Mall för modellen är en fastighet med 4 trapphus och en rörlängd på ca 300 m.
  • Du minskar risken att kallvattenledningar värms upp om du har en god isolering på varmvattenledningarna.
  • Uppvärmt kallvatten ökar risken för legionella. Isolera därför även kallvattenledningarna!
  • I modellen räknar vi med traditionell rörskål och att vattentemperaturen är +55 grader, omgivande lufttemperatur är +20 grader samt att den nya isoleringen är försedd med ytbeklädnad av plastplåt.

Fungerar det inte?
Se till att din webbläsare tillåter Javascript.