Energihandboken - energismarta och konkreta råd om energibesparande åtgärder i byggnadernas installationer

Du kan beställa boken via Svensk Byggtjänst eller direkt av IF och den kostar 295 SEK (medlemspris för IF:s medlemmar är 195 SEK).

Energihandboken ger stöd, inspiration och konkreta råd om energibesparande åtgärder och riktar sig till beslutsfattare, fastighetsägare, förvaltare, byggherrar, arkitekter och VVS- och energikonsulter. Den är till nytta för alla smed intresse för en effektiv energianvändning i byggnaders installationer och lämpar sig som studiematerial för yrkeshögskola, högskola och gymnasium. De tekniska installationerna står för mer än hälften av byggnadens kostnad varför installationernas utformning, drift och skötsel är av stor betydelse för en effektiv energianvändning.

Installationerna är hjärnan och hjärtat i byggnaden som försörjer huset med luft, vatten, värme och kyla. Teknisk isolering har ett eget kapitel under huvudområdet Energieffektiva åtgärder men omnämns förstås i samband med energiåtgärder för ventilation och vatten.

Vi som skrivit, utformat och bidragit till Energihandboken arbetar på organisationer och företag inom branschen för installationsteknik, fastighetsförvaltning och energieffektivisering. IF är en av författarna.

Här får du extra kunskaper om arbete med Cellgummi

I detta häfte ser du en sammanställning av det viktigaste att tänka på när du arbetar med cellgummi. Ladda ner PDF:n eller bläddra här.
Svensk Byggtjänst
är informationsföretaget för dig som är verksam i Byggsverige. De säljer informationstjänster och verktyg (bland annat AMA) samt erbjuder mötesplatser för en effektivare och lönsammare byggprocess.

Omvärldsbevakning från Byggtjänst är ett lättanvänt webbgränssnitt med mängder information om regler, normer och förordningar men också idéer inom byggsverige.