EKOT - IF:s medlemssystem för egenkontroll och kvalitet 

EKOT är ett företagssystem och står för Egenkontroll och Kvalitetsdokument Om Teknisk isolering. Det är framtaget för medlemmar i Isoleringsfirmornas Förening i samverkan med Hans Severinson. Det är ett dokumentsystem som innehåller upplägg, exempel, planläggning och utförandeunderlag för egenkontroll och affärsdokumentation för ett kvalitetsmässig isoleringsverksamhet. Systemet och dokumentationen som får användas av föreningsmedlemmarna är uppbyggt i följande moduler:

Introduktion och Planering av EKOT - här finner du information om både system och egenkontroll och detta är ett generellt dokument att gå tillbaka till när du behöver under arbetets gång:

Introduktion och Planering av EKOT

På kontoret - BAS Här hittar du den basdokumentation du behöver på kontoret:  Generella åtaganden för arbetsmiljö, Arbetsberedning med riskanalys, Signaturlista, Förslag på kvalitetspärm, Genomgång av handling

På arbetsplatsen - Small Dokument för mindre arbeten, återkommande servicejobb: Avvikelserapport, Slutrapport

På arbetsplatsen - Medium Egenkontroll för de flesta former av arbeten, ÄTA och större beställningar: Avvikelserapport, Avhjälpande av besiktningsanmärkningar, Avvikelserapport extra arbeten, Slutrapport

På arbetsplatsen - Large Egenkontroll för större åtaganden som kräver dokumentation så att avtal och order, ritningar och arbetsberedning följs: Avvikelserapport, Avhjälpande av besiktningsanmärkning, Avvikelserapport extra arbeten, Slutrapport

Checklistor: Rörisolering Mineralull, Rörisolering Cellgummi, Kanalisolering, Ytbeklädnad, AMA-tabellens isoleringstjocklekar A B C

Systemet är tänkt att underlätta för löpande arbete, uppdatering och kontroll till gagn för såväl beställare som utförare. Du fyller lätt i dokumenten genom att trycka på "Fill&Sign" och/eller genom att spara hem dokumentet. 

EKOT förvaltas och underhålls av IF:s kansli.

Nya stadgar sedan juni 2016

IF:s stadgar har uppdaterats och bland annat om föreningens huvudändamål som är;

  • §1 ....att bidra till en kompetent och effektiv isoleringsbransch som ger mervärde för såväl medlemmarnas beställare som samhällsnytta och ett energieffektivt hållbart byggande.

Likaså har det blivit tydligare om kraven på att bli medlem och vad som gäller för styrelseledamöter;

  • §7...Valbar är den person som representerar och har en aktiv roll i ett anslutet medlemsföretag i Isoleringsfirmornas Förening.... Styrelsen har rätt att ta in adjungerande personer i styrelsearbetet under verksamhetsåret. Dessa har inte rösträtt....

Här finner du stadgarna i PDF-format.

Vill du påverka och samverka?


Medlemmarna hos IF vill var med och påverka samhällets instanser för en renare sundare framtid. Vi verkar för att byggnäringen ska kännetecknas av kvalitet och kunskap.

Tillsammans garanterar vi gynnsam utveckling och förutsättningarna för rätt utförda arbeten inom teknisk isolering.

Kom med du också!

Vill du dela med dig?

Föreningens årsmöte är varje år i april - maj och vi träffas också i mindre grupper för specifika projektämnen (som aukorisationen eller nya AMA-regler) eller för att mötas i frågor med lokal anknytning.

Här på webben hittar du dina kollegor i föreningen via medlemsregistret och du är välkommen att läsa om IF:s energihjältar på våra egna sidor tidningen VVS-Forum.

Välkommen att bli medlem hos oss!

Det är enkelt att bli medlem hos oss. Du behöver bara:
  1. Fylla i medlemsansökan (fyll i och skriv ut)
  2. Skicka med kopior av registreringsbevis, kopia på försäkringsbrev,senaste årsredovisingen
  3. Posta ansökan och kopior till: Isoleringsfirmornas förening, att: Johan Sjölund, Box 171 54, 104 62 Stockholm

Kostnaden för medlemsskap är en fast serviceavgift på 2500 kr/år (+200 vid inträde) samt en rörlig serviceavgift beräknad på företagets omsättning för föregående år.  

Serviceavgiften är 0,07% av omsättningen om företaget också är medlem i VVS Företagen och 0,18% för enskilt medlemsskap. Avgiften faktureras två gånger per år och serviceavgiften är inklusive moms och avdragsgill.