Vi isolerar för ett hållbart samhälle

Rätt teknisk isolering ger både energibesparing och god ekonomi. 

Vi har tillsammans med Energimyndigheten  gjort tester som visar vad god teknisk isolering innebär för samhällsbyggandet och pressreleasen sammanfattar resultaten.

VVSbranschens yrkesnämnd verkar för återväxten

IF arbetar i tätt samarbete med VVS Företagen och med VVSyn. Föresläsningar, mässor och uppsökande verksamhet står på schemat och det är YN som har hand om branschlegitimationerna och yrkesexamen. 

FESI verkar för samarbete inom EU

IF är medlem i den europeiska föreningen FESI som är den internationella organisationen för teknisk isolering. IF har samarbetat med FESI i frågor om gemensamma branschdokument och haft ett lukrativt erfarenhetsutbyte sedan mitten av 1970-talet och har ständigt pågående aktiviteter. Aktuellt just nu är samverkan kring internationella certifikat för att underlätta rörligheten över gränserna med bibehållen kvalitet.

FESI representerar organisationer från 16 europeiska länder och medlemmarna är aktiva entreprenörer inom isolering för industri, brandskydd, byggsektorn, fartyg, ljudisolering med mera. Det internationella budskapet är:  "Se isolering som en av de bästa, mest kostnadseffektiva och hållbara sätt att spara energi".

EU-gemensamt lexikon

FESI leds av en styrelse och arbetet sker i tre komittéer för utbildning, teknik och akustik.

FESI:s webbplats hittar du flertalet av de dokument man framställt inom organisationen och aktuella
datum för internationella sammankomster. Bland annat finns ett gemensamt lexikon för alla som arbetar med teknisk isolering.