Vår organisation

Isoleringsfirmornas förening (IF)

IF (org nr 857200-7964) är en branschförening för isoleringsföretag som arbetar med teknisk isolering. Föreningen har till ändamål att ta tillvara och utveckla medlemmarnas gemensamma intressen inom ekonomi, juridik, teknik och marknadsföring. Föreningen har hand om medlemsregistret, årsmöten, styrelsemöten och stadgefrågor samt ekonomifrågor så som förvaltning av föreningens kapital. IF:s styrelse sammanträder cirka åtta gånger per år.

Ordinarie ledamöter:

Ordförande Anders Olausson NS Norisol Sverige AB

Johan Höglund, Bilfinger Industrial Services AB, Tony Fredriksson, Universalisolering AB, Håkan Eriksson, SIAK AB

Suppleanter: Niklas Lundborg, Belisol AB , Mikael Fingal, Östergötlands Plåt och Energiisolering, Fredrik Lantz, Skåneisolering AB

Svenska Isolerfirmornas Service AB (SIS AB)

SIS AB (org nr 556673 - 4314) är ett helägt dotterbolag och har hand om all service och kursverksamheten inom IF-skolan. Servicebolaget ansvarar för medlemsservice, kontaktnätet, omvärldsbevakning, press- och PR, myndighetskontakter och ledning av större gemensamma branschprojekt samt kursadminstrationen för IF-skolan. Vi erbjuder lärlingsutbildning, fortbildning, cellgummicertifiering och auktorisationskurser. Skolan har i dag en heltidsarbetande huvudlärare och inhyrda kursledare.

Verksamhetschef

Johan Sjölund
Du är alltid välkommen med frågor till oss på IF. Det kan handla om våra utbildningar, medlemsmaterial eller branschinformation.Det får gärna vara idéer om projekt som du tycker att vi ska driva inom föreningen. Ring mig på telefonnummer
0709-62 75 37 eller mejla till johan@isoleríng.org

VVS-företagen har hand om alla arbetsgivarfrågor

 VVS Företagen är en bransch- och arbetsgivarorganistion för företag verksamma inom kyla, industrirör, ventilation och teknisk isolering. VVS Företagen har hand om alla arbetsgivarfrågor och det är hit du som IF-medlem vänder dig om du behöver rådgivning kring ditt ansvar som arbetsgivare om till exempel avtalsfrågor och arbetsrätt.

Hos VVS Företagen hittar du regionansvariga med kunskap om såväl de lokala frågorna som de övergripande branschfrågorna, vilket innebär en större trygghet för ditt företagande.