Lärlingsutbildningen ger grund för yrkesexamen

IF-skolans lärlingsutbildning utbildar isoleringsplåtslagare och VVS-isolerare. Lärlingarna har en utbildningsperiod om 12 respektive 14 veckor och kurskostnaden subventioneras via branschens gemensamma stödkassa - den så kallade "En-kronan".

Efter att lärlingarna gått samtliga kurssteg och arbetat erforderliga timmar avlägger de ett branschprov och erhåller branschcertifikat. Ring Johan Sjölund, 08-762 75 37 för mer information.





Mer information om utbildningen, anmälan och lärlingskontrakt hittar du på www.vvsyn.se

En-kronan ger pengar tillbaka och höjer kompetensen inom branschen

Lärlingsutbildningen är uppdelad i 4-5 olika kursperioder om två veckor. En tvåveckorskurs kostar 19.000 kronor för både VVS-isolerare och isoleringsplåtslagare. Utbildningen betalas av företagen och vid årets slut ger IF en summa tillbaka för finansering av lärlingsutbildningen. Du kan läsa mer om kursplan och innehåll på IF-skolans egen hemsida.

" En-kronan" är branschens gemensamma kassa som företagen betalar in till via tilläggsören till FORA.  Alla företag som tar emot lärlingar och sedan sätter dem i utbildning får en viss summa tillbaka för varje vecka lärlingen varit i utbildning. Summan bestäms varje år av IF:s styrelse men genomsnittligt brukar man få tillbaka cirka hälften av det man lägger ut för teoriutbildningen.

Syftet med "En-kronan" är att höja kompetensen inom teknisk isolering och isoleraryrket och samtidigt ha råd att bedriva företagarverksamhet.

Nytt sätt att anmäla sig till lärlingsutbildningen

Nu har VVS-Branschens Yrkesnämnd tagit fram ett nytt datasystem där företaget och lärlingen själva ska registrera utbildningsavtalet och följa upp utbildningen.

KUB har tagits fram med utgångspunkt i Utbildningsavtalet som finns i Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl. KUB kommer göra det ännu tydligare för både företag och lärling vad en montör ska kunna och utbildas i under sin lärlingstid. Förhoppningen är också att lärlingarna kommer bli mer förberedda på branschprovet som avslutar deras lärlingstid och ger dem ett branschcertifikat.

Läs mer på VVYN:s hemsida och välkomna till en värld av energihjältar!